Tjänster

Teknik
Justering av mekanik & underhåll

Justering, slipning och intonering av hammarlag är viktigt för att instrumentet ska hålla länge och låta bra.
Tonkvalitet blir mer definierat.
Materialbyten, som byte av stämnaglar, strängar och hammarlag sker med tiden. Andra delar som dämmare byts ut när materialet är uttjänt. Lackering/ franskpolering behövs om instrumentet har kommit till skada. eller har fått mattad yta. 
Den relativa luftfuktigheten i ett rum bör ligga  mellan 40-60% vid +21°.  Håll ca 1-2m avstånd till fönster och värmekällor. Du kan montera ett Piano Life Saver system. För att öka livslängden på ditt piano.

Service
 Excellent spelkänsla

Vi har en filosofi om hur en perfekt spelupplevelse kan uppnås.

Spelbarhet får man av att följa processer som optimerar resultat.
Om mekaniken är svårspelad hjälper vi dig att komma igång.
Boka in ett möte. Du får: ökad effekt, bättre ton, skönare anslag.
Chans att spela musik så som den är menad. Underhållsjustering rekommenderas med 2 års mellanrum. / Säsongsjustering var 6:e månad.


SEGA TANGENTER

Mekaniken samspelar med klaviatur och dämmare.
Är friktionen för hög kan det bero på en begränsande faktor som orsakar felet.
Oftast, med små ingrepp kan man överkomma många hinder.
Ibland krävs dock en större insatts för att komma till rätta med problemen.
Inställningar som moment och utväxling justeras och gås igenom.
I en väljusterad mekanik har du bättre kontroll över anslaget, och vackrare ton.
Klaviaturen kan t.ex. behöva fällas och vägas. Tangenten sänks ner med rätt motstånd. När balansen är den rätta uppnår man högre spelkvalité.


FÖRSTÖRDA TANGENTBELÄGG

- Har en eller flera tangentbelägg i ditt piano skadats?
Vi kan byta beläggen mot nya. Och återfå helheten.


VAD HAR DU FÖR ÖNSKEMÅL?

Prata med oss. Se vilken lösning som passar bäst för dig.  

Serviceplan
Kontinuerlig översyn med stämning .

Individuell handlingsplan
Handlingsplan med specifik målsättning. 

Låt oss diskutera ditt nästa projekt.

unsplash