Tjänster

Teknik
Justering av mekanik & underhåll

Justering, slipning och intonering av hammarlag är viktigt för att instrumentet ska hålla länge och låta bra. Briljans i tonen blir ny standard.
Materialbyten, så som stämnaglar, strängar och hammarlag sker med tiden. Andra delar som dämmare byts ut när materialet är uttjänt.
Lackering/ franskpolering behövs om instrumentet har kommit till skada. eller har mattad yta. 


Relativa luftfuktigheten i ett rum bör ligga  mellan 40-60% vid +21°.  Håll ca 1-2m avstånd till fönster och värmekällor. Du kan montera ett Life Saver system. För att öka livslängden på ditt piano.

Service
 Excellent spelkänsla

Vår filosofi om en perfekt spelupplevelse, kan beskrivas som så:

Spelbarhet föds av att man följer, de processer som förbättrar resultat.
Om mekaniken är svårspelad kan vi hjälpa dig att åter komma igång.
Boka in möte. Du får: ökad effekt, bättre ton, skönare anslag.
Ny möjlighet att spela musik så som den är menad. Underhållsjustering rekommenderas med 2 års mellanrum. / Säsongsjustering var 6:e månad.

SEGA TANGENTER

Mekaniken samspelar med klaviatur och dämmare. Om friktionen är för hög kan det bero på begränsande faktorer som orsakar felet.
Oftast, med små ingrepp kan man överkomma många hinder.
Ibland krävs dock en större insatts för att komma till rätta med problemen.
Inställningar som moment och utväxling justeras och gås igenom. I en väljusterad mekanik har du bättre kontroll över anslaget, och vackrare ton.
Klaviaturen kan t.ex. behöva fällas och vägas. Tangenten sänks ner med rätt motstånd. När viktförhållanden är dom förväntade uppnår man högre spelkvalité.


FÖRSTÖRDA TANGENTBELÄGG

- Har en eller flera tangentbelägg i ditt piano skadats?
Vi kan byta beläggen mot nya. Och återfå helheten.


VAD HAR DU FÖR ÖNSKEMÅL?

Prata med oss. Se vilken lösning som passar bäst.
Serviceplan - Instrumentet hålls i toppskick av din tekniker.
Individuell handlingsplan. - Anpassad lösning som möter dina behov.

Låt oss diskutera ditt nästa projekt.

unsplash